Niki

alt

Data urodzenia: 16/07/2012


W?a?ciciel: Edyta Ja?wi?ska
Wspó?w?a?ciciel: Ma?gorzata Soszy?ska

Rodowód

Ojciec:

Sensei's Prince of Poland

Ojciec:
Sensei's LEVIS

Ojciec:
Sensei's PLATOON
Matka:
Thestrup's
I NEVER GONNA CRY
Matka:
Sensei's CARTIER
Ojciec:
Sensei's PLATOON
Matka:
Sensei's GOLDEN VIRGINIA
Matka:
Blonde Redhead Grandiflora FCI
Ojciec:
Ch.Pl., M?.Ch.Pl.
Cairn Bries FCI CUTE WILLY
Ojciec:
IVANHOE of Barnsley
Matka:
MAYBELLE Cairn Bries
Matka:
Ch.Pl., M?.Ch.Pl.
Glace Cherry BRANDY
Ojciec:
SENTVIK BJORN
Matka:
Ch.Lt., Est., Lv., Balt.
Glace Cherry STONE HEDGE

Zdj?cia

Kliknij na zdj?cie, by zobaczy? powi?kszenie

01.jpg 02.jpg 03.jpg